Kontakt

office@law011.rs
+381 11 244 11 41
+381 11 308 82 11
+381 63 383 221

Naša kancelarija pruža pravne savete i usluge kako srpskim tako i brojnim međunarodnim klijentima, kako korporativnim tako i privatnim. Među mnogim našim cenjenim klijentima su banke, lizing kompanije i investicione kompanije.

Mi savetujemo naše inostrane kolege kako da najbolje zastupaju interese svojih klijenata na srpskom tržištu, posebno u oblastima bankarstva, finansija, tržišta kapitala, korporativnog prava i radnog prava.

Razumećete da je za nas najvažnija zaštita tajnosti i poverljivosti naših klijenata i stoga ovaj sajt ne sadrži listu klijenata.