Kontakt

office@law011.rs
+381 11 244 11 41
+381 11 308 82 11
+381 63 383 221

Ekspertiza:

 • Bankarsko pravo i povezani zakoni i propisi
 • Pravo tržišta kapitala
 • Finansijsko pravo
 • Korporativno pravo
 • Radno pravo

Značajni projekti:

 • Pravna analiza (Legal due diligence) banaka i korporacija
 • Akvizicija banaka (ugovor o prodaji akcija „SPA“, podnošenja odgovarajućih zahteva Narodnoj banci Srbije, Komisiji za zaštitu konkurencije, Komisiji za hartije od vrednosti)
 • Postupak ponude za preuzimanje akcionarskih društava
 • Supervizija postupka prodaje akcija
 • Pripajanje i akvizicija banaka i korporacija
 • Svakodnevno pružanje saveta u vezi bankarskog poslovanja (uključujući pripremu odnosno kontrolu svih vrsta ugovora, posebnih i opštih akata, procedura, pravilnika i uputstava, odgovaranje na pitanja matičnog društva i upitnike klijenata, analiza posebnih pravnih pitanja i priprema memoranduma o specifičnim pravnim pitanjima, itd.)
 • Pružanje pravnih saveta lizing i investicionim kompanijama
 • Pregled međunarodnih ugovora